directadmin
E-Mail Hesapları olusturmak

Bir e-mail hesabı oluşturmak için, kontrol paneline giriş yapın ve sonra "E-Posta Hesapları" linkine tıklayın.
Orada mevcut bir e-mail hesabı olduğunu fark edeceksiniz: kullanıcıadı@domaininiz.com. (Buradaki kullanıcı adı, kontrol paneline giriş için kullandığınız kullanıcı adıdır.) Bu hesap kalıcıdır ve silinemez.

Yeni bir POP3 mail hesabı olusturmak için, "Mail Hesabı Oluştur" u tıklayın. Aşağıdaki kutu ile karşılaşacaksınız:

 

Bir kullanıcı adı ve şifre girin. Daha sonra “Oluştur” diyin. Kontrol paneli, şöyle görünen bir sayfaya dönüşecektir.

Not: Eğer kullanıcı adı bir otomatik cevaplayıcı, forward edici veya mail listesinden alınmışsa, bir POP3 hesabı oluşturamazsınız.